Pensioenkloof aanvullend pensioen naar gemiddeld loon

Zijn de man-vrouwverschillen in de toegang en in de hoogte van het aanvullend pensioen (deels) het gevolg van verschillen in het gemiddelde loon dat werd verdiend doorheen de loopbaan? 

Binnenkort kan u hier het antwoord op deze vraag ontdekken. 

Meer in detail - pensioenkloof aanvullend pensioen naar achtergrondkenmerken

Pensioenkloof aanvullend pensioen naar pensioenkenmerken:   

Pensioenkloof aanvullend pensioen naar persoonskenmerken:  

Pensioenkloof aanvullend pensioen naar loopbaankenmerken:
recent rustgepensioneerden met enkel een rustpensioen als werknemer