Toegankelijkheidsverklaring

Sigedis vzw doet zijn best om de informatie op zijn websites voor iedereen toegankelijk te maken. 

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor PensionStat.be. Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

PensionStat.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

Enkele pagina's voldoen nog niet aan deze guidlines, met name de detail pagina's over de wettelijke pensioenen. De foto's op deze pagina's zullen op termijn worden vervangen door intaractieve grafieken en de achterliggende kruistabellen zullen in een downloadbaar formaat worden aangeboden.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 16/09/2020. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool
  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 03/03/2021.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op met PensionStat@sigedis.fgov.be.

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met contact@federaalombudsman.be.