Gender & Pensioen

PENSIOENKLOOF

De pensioenkloof toont hoeveel lager of hoger het gemiddeld pensioen van een vrouw is in vergelijking met dat van een man. De pensioenkloof wordt berekend door het verschil te nemen tussen het gemiddeld pensioen van de man en dat van de vrouw (pensioenkloof in euro), en dit af te zetten ten opzichte van het gemiddeld pensioen van de man (pensioenkloof in %).  

In deze Gender & Pensioen – module berekenen we de pensioenkloof voor het wettelijk pensioen, het aanvullend pensioen en de som van beiden – het totaal pensioen. Om beter te begrijpen wat de mogelijke oorzaken zijn die aan de basis liggen van deze pensioenkloof, gaan we dieper in detail door de pensioenkloof te onderzoeken naar verschillende achtergrondkenmerken.