PensionStat.be

Ons online platform biedt betrouwbare en relevante cijfers over pensioenen in België. PensionStat.be is een initiatief van Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ. We worden ondersteund door de FSMA, het Federaal Planbureau en de FOD Sociale Zekerheid.

Lees meer

Wettelijk pensioen

2,5 miljoen gepensioneerden ontvangen maandelijks een rust- en/of overlevingspensioen. De 48,5 miljard euro pensioenuitgaven zijn ten laste van de drie wettelijke pensioenstelsels (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren). Er is ook aandacht voor de bijstandsregeling IGO (Inkomensgarantie voor ouderen).

2.568.840

personen met een inkomen ten laste van de wettelijke pensioenstelsels en/of IGO

Wettelijk pensioenWerknemer : 200; Zelfstandige : 62; Ambtenaar : 51; IGO : 14WerknemerZelfstandigeAmbtenaarIGOLees meer

Aanvullend pensioen

3,9 miljoen werknemers en zelfstandigen zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan via hun huidige of eerdere job. Zij krijgen dit extra pensioen later uitbetaald bovenop hun wettelijk pensioen. Tot nu toe spaarden deze aangeslotenen per persoon gemiddeld een pensioenreserve van 23.339 euro.

3.918.507

mensen hebben aanvullend pensioen opgebouwd op 1 januari 2020

Aanvullend pensioen36-45 : 12766; 46-55 : 30452; 56-65 (€ 58.679): 5867936-4546-5556-65€ 58.679
Gemiddelde verworven reserve
Lees meer