PensionStat.be

Ons online platform biedt betrouwbare en relevante cijfers over pensioenen in België. PensionStat.be is een initiatief van Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ. We worden ondersteund door de FSMA, het Federaal Planbureau en de FOD Sociale Zekerheid.

Lees meer

Wettelijk pensioen

2,5 miljoen gepensioneerden ontvangen maandelijks een rust- en/of overlevingspensioen. De 50,2 miljard euro pensioenuitgaven zijn ten laste van de drie wettelijke pensioenstelsels (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren). Er is ook aandacht voor de bijstandsregeling IGO (Inkomensgarantie voor ouderen).

2.492.278

personen met een inkomen ten laste van de wettelijke pensioenstelsels.

Wettelijk pensioenWerknemer : 2129928; Zelfstandige : 644378; Ambtenaar : 570184WerknemerZelfstandigeAmbtenaarLees meer

Aanvullend pensioen

4,1 miljoen werknemers en zelfstandigen zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan via hun huidige of eerdere job. Zij krijgen dit extra pensioen later uitbetaald bovenop hun wettelijk pensioen. Tot nu toe spaarden deze aangeslotenen per persoon gemiddeld een pensioenreserve van 24.500 euro.

4.125.664

mensen hebben aanvullend pensioen opgebouwd op 1 januari 2022

Aanvullend pensioen36-45 : 13075; 46-55 : 31319; 56-65 (€ 61.790): 6179036-4546-5556-65€ 61.790
Gemiddelde verworven reserve
Lees meer

Gender & Pensioen

Kerncijfers rond de pensioensituatie van vrouwen en mannen en meer bepaald het verschil of de pensioenkloof tussen beiden.

Naar Gender & Pensioen

In de kijker