Nieuws

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw op 8 maart hebben wij een studiemiddag "Gender & Pensioen" georganiseerd om op een interactieve manier meerdere analyses en studies voor te stellen.

U kan de studiedag bijna (her)bekijken. De presentaties van de sprekers en de respondenten zijn toegevoegd aan het programma op deze pagina en alle studies kunnen worden teruggevonden op publicatie pagina van onze website.


Wist jij dat er nog steeds genderongelijkheid binnen de pensioenen heerst? Ontdek meer over de gender pensioenkloof tijdens ons live event vanaf 12u30 via deze link: https://us02web.zoom.us/j/88332999913

Verschillende experten zullen uitleggen hoeveel lager het gemiddelde pensioen van de vrouw in vergelijking met dat van een man is. De analyses werden uitgevoerd bij recent gepensioneerden in België voor zowel het wettelijk als het aanvullend pensioen en beide samen. 

Meer info over het event en de sprekers vindt u terug op PensionStat.be


Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw op 8 maart, nodigen we u graag uit voor onze studienamiddag ‘Gender & Pensioen’ op maandag 6 maart tussen 11u30 en 17u in de Pachecozaal in het centrum van Brussel.  Naar de evenementpagina


Jaarlijks analyseren wij de stand van de rekening en de opgebouwde rechten die de pensioenfondsen en verzekeraars over hun aangeslotenen naar db2p doorsturen. Alle cijfers kan je in detail terugvinden onder kerncijfers > aanvullend pensioen.

4,13 miljoen mensen krijgen aanvullend pensioen bij pensionering

Op 1 januari 2022 waren er 4,13 miljoen aangeslotenen met een aanvullend pensioen, dit is 3,6% meer dan in 2021. Ruim 3 miljoen aangeslotenen bouwen vandaag ook nog nieuwe aanvullende pensioenrechten op via hun huidige job. De gemiddelde verworven reserves voor mannen bedraagt 30.058 euro, voor vrouwen is dit 16.837 euro. Er is dus nog een verschil van 44% tussen mannen en vrouwen.

74% van de beroepsbevolking bouwde al aanvullend pensioen op voor later. Van de Belgische werknemers bouwt 76% vandaag ook actief een aanvullend pensioen op, bij de zelfstandigen is dit slechts 57%.

Aanvullend pensioen > aantal aangeslotenen

Meer dan 100 miljard aan verworven reserves

Het totaal aan verworven reserves op Belgische aanvullende pensioenrekeningen overschrijdt in 2022 voor het eerst 100 miljard euro. Van deze verworven reserves wordt 81% beheerd door verzekeraars en 19% door pensioenfondsen.

85% van alle aangeslotenen hebben enkel verworven reserves opgebouwd in het stelsel van de werknemers. 15% heeft dus een pensioenplan als zelfstandige, al dan niet in combinatie met een aansluiting als werknemer. De gemiddelde verworven reserves in een ondernemingsplan is significant hoger dan in een sectorpensioenplan.

Stelsels en soorten plannen

Grote verschillen in hoogte aanvullend pensioen

De gemiddelde verworven reserves voor alle aangeslotenen bedraagt € 24.500, maar de mediaan (de verworven reserve van de middelste aangeslotene) bedraagt slecht € 3.566. We zien ook dat in alle leeftijdscategorieën de gemiddelde en mediaan verworven reserve van mannen hoger is dan die van vrouwen. In de leeftijdscategorie 56 tot 65 jaar oud hebben de 20% aangeslotenen met de laagste verworven reserves minder dan € 1.223 verworven reserves. De aangeslotenen met de 20% hoogste reserves hebben minimaal € 73.503 aan verworven reserves.

Hoogte verworven reserves

Sigedis logo

PensionStat.be stelt nieuwe thematische studies over de situatie van de pensioenen en de loopbanen in België voor.

Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ hebben op woensdag 30 maart een studiedag georganiseerd in Brussel om op een interactieve manier meerdere analyses en studies voor te stellen die werden uitgevoerd sinds de lancering van de website PensionStat.be. Deze website biedt alle burgers toegang tot statistieken over het pensioenlandschap en de loopbaan in België.

Wat stond er op het programma?

Op deze eerste studiedag lag de focus op een aantal specifieke aspecten van de aanvullende pensioenen, de inkomensgarantie voor ouderen en de samenstelling van de loopbaan van de werknemers in België. Deze studiedag heeft in de eerste plaats als doel nieuwe, nauwkeurige statistieken over de loopbanen en de pensioenen in België op een proactieve manier ter beschikking te stellen én de aanzet te geven tot een debat tussen specialisten. Er werden heel wat universiteiten uitgenodigd om meer uitleg te komen geven bij hun eigen studies over deze aspecten.

U kan de studiedag (her)beleven op onze event pagina.

Lees hier het volledige persbericht .

Stock foto grafieken