Nieuws

Jaarlijks analyseren de Federale Pensioendienst en Sigedis de cijfers voor de wettelijke en aanvullende pensioenen. Voor het wettelijk pensioen gaat het over de cijfers die beschikbaar zijn in de databanken van de Federale Pensioendienst over het aantal gepensioneerden in het jaar voorafgaand aan die update, namelijk 2022. Voor het aanvullend pensioen betreffen de analyses de stand van de rekening op 1 januari 2023 en de opgebouwde rechten die pensioenfondsen en verzekeraars over hun aangeslotenen naar db2p doorsturen. 

Er zijn 2,53 miljoen gepensioneerden in België

Op 1 januari 2022 telt België 2,53 miljoen gepensioneerden, 1,7% meer dan in 2021. De pensioenuitgaven bedragen tot € 54,1 miljard in 2022, een stijging van 8,2% ten opzichte van het jaar ervoor. Het gemiddelde brutopensioen voor mannen bedraagt € 1.927, tegenover € 1.548 voor vrouwen.

Dit jaar is er een nieuwe pagina 'recent gepensioneerden' toegevoegd aan de kerncijfers over het wettelijk pensioen! 

4,29 miljoen mensen kunnen genieten van een aanvullend pensioen bij pensionering

Op 1 januari 2023 waren er 4,29 miljoen aangeslotenen met een aanvullend pensioen, dit is 4% meer dan in 2022. Ruim 3 miljoen aangeslotenen bouwen vandaag ook nog nieuwe aanvullende pensioenrechten op via hun huidige job. 76% van de beroepsbevolking bouwde al aanvullend pensioen op voor later. Van de Belgische werknemers bouwt 77% vandaag ook actief een aanvullend pensioen op, bij de zelfstandigen is dit slechts 56%.

Voor de 4,29 miljoen mensen met aanvullende pensioenrechten bedragen de verworven reserves gemiddeld €24.352.


Wist u dat het gemiddeld aanvullend pensioen van vrouwen 50% lager is dan dat van mannen?

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw op 8 maart hebben wij verschillende analyses gepresenteerd over de verschillen in pensioenbedragen tussen mannen en vrouwen. Experts deelden ook hun mening over de pensioenkloof.

Ontdek de video's van deze studiedag op het YouTube-kanaal van Sigedis.


Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw op 8 maart hebben wij een studiemiddag "Gender & Pensioen" georganiseerd om op een interactieve manier meerdere analyses en studies voor te stellen.

U kan de studiedag bijna (her)bekijken. De presentaties van de sprekers en de respondenten zijn toegevoegd aan het programma op deze pagina en alle studies kunnen worden teruggevonden op de kerncijfers paginas van onze website.


Verschillende experten zullen uitleggen hoeveel lager het gemiddelde pensioen van de vrouw in vergelijking met dat van een man is. De analyses werden uitgevoerd bij recent gepensioneerden in België voor zowel het wettelijk als het aanvullend pensioen en beide samen. 

Meer info over het event en de sprekers vindt u terug op PensionStat.be


Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw op 8 maart, nodigen we u graag uit voor onze studienamiddag ‘Gender & Pensioen’ op maandag 6 maart tussen 11u30 en 17u in de Pachecozaal in het centrum van Brussel.  Naar de evenementpagina