Nieuws

Jaarlijks analyseren wij de stand van de rekening en de opgebouwde rechten die de pensioenfondsen en verzekeraars over hun aangeslotenen naar db2p doorsturen. Alle cijfers kan je in detail terugvinden onder kerncijfers > aanvullend pensioen.

4,13 miljoen mensen krijgen aanvullend pensioen bij pensionering

Op 1 januari 2022 waren er 4,13 miljoen aangeslotenen met een aanvullend pensioen, dit is 3,6% meer dan in 2021. Ruim 3 miljoen aangeslotenen bouwen vandaag ook nog nieuwe aanvullende pensioenrechten op via hun huidige job. De gemiddelde verworven reserves voor mannen bedraagt 30.058 euro, voor vrouwen is dit 16.837 euro. Er is dus nog een verschil van 44% tussen mannen en vrouwen.

74% van de beroepsbevolking bouwde al aanvullend pensioen op voor later. Van de Belgische werknemers bouwt 76% vandaag ook actief een aanvullend pensioen op, bij de zelfstandigen is dit slechts 57%.

Aanvullend pensioen > aantal aangeslotenen

Meer dan 100 miljard aan verworven reserves

Het totaal aan verworven reserves op Belgische aanvullende pensioenrekeningen overschrijdt in 2022 voor het eerst 100 miljard euro. Van deze verworven reserves wordt 81% beheerd door verzekeraars en 19% door pensioenfondsen.

85% van alle aangeslotenen hebben enkel verworven reserves opgebouwd in het stelsel van de werknemers. 15% heeft dus een pensioenplan als zelfstandige, al dan niet in combinatie met een aansluiting als werknemer. De gemiddelde verworven reserves in een ondernemingsplan is significant hoger dan in een sectorpensioenplan.

Stelsels en soorten plannen

Grote verschillen in hoogte aanvullend pensioen

De gemiddelde verworven reserves voor alle aangeslotenen bedraagt € 24.500, maar de mediaan (de verworven reserve van de middelste aangeslotene) bedraagt slecht € 3.566. We zien ook dat in alle leeftijdscategorieën de gemiddelde en mediaan verworven reserve van mannen hoger is dan die van vrouwen. In de leeftijdscategorie 56 tot 65 jaar oud hebben de 20% aangeslotenen met de laagste verworven reserves minder dan € 1.223 verworven reserves. De aangeslotenen met de 20% hoogste reserves hebben minimaal € 73.503 aan verworven reserves.

Hoogte verworven reserves

Sigedis logo

PensionStat.be stelt nieuwe thematische studies over de situatie van de pensioenen en de loopbanen in België voor.

Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ hebben op woensdag 30 maart een studiedag georganiseerd in Brussel om op een interactieve manier meerdere analyses en studies voor te stellen die werden uitgevoerd sinds de lancering van de website PensionStat.be. Deze website biedt alle burgers toegang tot statistieken over het pensioenlandschap en de loopbaan in België.

Wat stond er op het programma?

Op deze eerste studiedag lag de focus op een aantal specifieke aspecten van de aanvullende pensioenen, de inkomensgarantie voor ouderen en de samenstelling van de loopbaan van de werknemers in België. Deze studiedag heeft in de eerste plaats als doel nieuwe, nauwkeurige statistieken over de loopbanen en de pensioenen in België op een proactieve manier ter beschikking te stellen én de aanzet te geven tot een debat tussen specialisten. Er werden heel wat universiteiten uitgenodigd om meer uitleg te komen geven bij hun eigen studies over deze aspecten.

U kan de studiedag (her)beleven op onze event pagina.

Lees hier het volledige persbericht .

Stock foto grafieken

PensionStat.be organiseert een studiedag op 30 maart.

In maart 2021 werd de website PensionStat.be gelanceerd om alle burgers gemakkelijk toegang te geven tot betrouwbare analyses en statistieken over de wettelijke en aanvullende pensioenen in België. Ondertussen zijn er weer heel wat nieuwe data beschikbaar en daarom organiseren we een nieuwe PensionStat-studiedag.

Dit evenement zal ons de gelegenheid bieden om op een interactieve manier meerdere analyses en studies voor te stellen die werden uitgevoerd sinds de lancering van de website. Deze handelen over het pensioenlandschap en de loopbaan in België in 2022.

Voor meer info kan u terecht op onze event pagina.

Stock foto grafieken

Op vraag van de Minister van Pensioenen onderzocht Sigedis hoe het aanvullend pensioen van werknemers ervoor staat en wat het aantal werknemers is die de in het regeerakkoord vooropgezette jaarlijkse bijdrage van 3% van hun bruto jaarloon bereiken. 

Uit de studie blijkt dat meer dan één op drie werknemers in België (36%) helemaal geen tweede pensioenpijler had of niet langer actief aanvullende pensioenrechten opbouwde. Voor hen is de kloof met de 3% bijdrage-doelstelling maximaal.

Voor de 2,4 miljoen werknemers die wel actief aanvullende pensionrechten opbouwen, lopen de pensioenbijdragen ver uit elkaar. Zo geeft de studie aan dat voor een werknemer met toegang tot de tweede pensioenpijler de jaarlijkse bijdrage in 2019 gemiddeld gelijk was aan 3,5% van het loon. Achter dat gemiddelde gaan grote verschillen schuil: de gemiddelde bijdrage van de 20% aangeslotenen met de hoogste jaarlijkse bijdragen is 100 keer hoger dan de gemiddelde bijdrage van de 20% aangeslotenen met de laagste jaarlijkse bijdragen. Relevant voor de doelstelling van het regeerakkoord is dat bij de helft van de actief aangesloten werknemers het bijdragepercentage lager is dan 2%.

De studie concludeert dat in totaal 76% van alle werknemers het vooropgestelde bijdragepercentage van 3% niet haalt.

Verder gaat de studie in op de kost van het wegwerken van dit tekort ten opzichte van de vooropgezette doelstelling. Van alle werknemers die het streefdoel niet halen, heeft 82% minstens een verdubbeling nodig van de huidige jaarlijkse bijdrage om de 3% doelstelling te halen. Ook wanneer we enkel de werknemers bekijken die wél al een aanvullende pensioenopbouw hebben, dan nog is voor 66% een verdubbeling nodig. Om die tekorten weg te werken, is er 1,56 miljard euro extra nodig bovenop de totale jaarlijkse bijdrage van bijna 4 miljard euro voor werknemers.

Het volledige rapport kan u op de publicaties pagina terugvinden.

stock foto grafieken

Vandaag lanceren Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ het kennisplatform PensionStat.be in aanwezigheid van minister van Pensioen, Karine Lalieux, en minister van Zelfstandigen, David Clarinval.

Via PensionStat.be krijgt elke geïnteresseerde toegang tot actuele informatie over pensioen in België. Concrete cijfers en statistieken worden helder gepresenteerd met eenvoudige visualisaties en objectieve duiding in toegankelijk taalgebruik.

Het pensioendebat wordt nog te vaak gevoerd op basis van schattingen, bevragingen, assumpties, enz. bij gebrek aan goede, betrouwbare en publiek beschikbare data. De drie initiatiefnemers zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om pensioendata ter beschikking te stellen van de samenleving in het algemeen. Steven Janssen, algemeen directeur van Sigedis: “We zien het als onze missie om met betrouwbare data bij te dragen tot een betere kennis van en een grondiger inzicht in de pensioenen in België en indirect dus ook tot een correct en objectief debat over pensioenen”.

Met PensionStat.be nemen de drie instellingen een sprong voorwaarts. Sarah Scaillet, administrateurgeneraal van de Federale Pensioendienst: “In plaats van reactief te blijven en enkel te antwoorden op vragen die gesteld worden door enkel die mensen die de weg kennen, willen we onze data pro-actief en op een bevattelijke en duidelijke manier ter beschikking stellen van de samenleving in het algemeen”. PensionStat.be biedt regelmatig geactualiseerde, statistische informatie over kernvraagstukken met betrekking tot pensioenen:

  • wie heeft er allemaal een wettelijk of aanvullend pensioen, in opbouw of in uitbetaling?
  • hoeveel pensioen hebben die mensen opgebouwd of krijgen ze uitbetaald (gemiddeld, per deciel, mediaan)?
  • hoe worden die pensioenen opgebouwd of uitbetaald?

Data op zich zijn nog geen informatie en al zeker geen inzicht. Anne Vanderstappen, administrateurgeneraal van het RSVZ: “Indien data verkeerd begrepen worden, leiden ze tot desinformatie. Daarom geven we ook toegankelijk geschreven contextinformatie, lichten we toe wat de data betekenen, en leggen we in alle transparantie ook de gebruikte methodologie uit”.

Het volledige persbericht kan u hier vinden.