Studievoormiddag - PensionStat.be

stockfoto grafieken
stockfoto grafieken
stockfoto grafieken

In maart 2021 werd de website PensionStat.be gelanceerd om alle burgers gemakkelijk toegang te geven tot betrouwbare analyses en statistieken over de wettelijke en aanvullende pensioenen in België. Ondertussen zijn er weer heel wat nieuwe data beschikbaar. Daarom hebben Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ op woensdag 30 maart een studiedag georganiseerd in Brussel om op een interactieve manier meerdere analyses en studies voor te stellen die werden uitgevoerd sinds de lancering van de website PensionStat.be.

Wat stond er op het programma?

Op deze eerste studiedag lag de focus op de samenstelling van de loopbaan van de werknemers in België, de inkomensgarantie voor ouderen en een aantal specifieke aspecten van de aanvullende pensioenen.  Deze studiedag had in de eerste plaats als doel nieuwe, nauwkeurige statistieken over de loopbanen en de pensioenen in België op een proactieve manier ter beschikking te stellen én de aanzet te geven tot een debat tussen specialisten. Er werden heel wat universiteiten uitgenodigd om meer uitleg te komen geven bij hun eigen studies over deze aspecten.

U kan de studiedag (her)bekijken via de video hieronder. De presentaties van de sprekers en de respondenten zijn toegevoegd aan het programma op deze pagina en alle studies kunnen worden teruggevonden op publicatie pagina van onze website.

Op het programma

9.30 - 9.40 u.Onthaal - Waar staat PensionStat na een jaar? 
Inleiding door Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ.
9.40 - 10.25 u.

Loopbaan & pensioen: studie van de loopbaansamenstelling
Spreker: Joy Schols, Onderzoekster aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven & Hans Peeters, expert Federaal Planbureau
Presentatie sprekers
Respondent: Jean Hindriks, Voorzitter Economics School of Louvain
Presentatie respondent

Net zoals in de vorige legislaturen, neemt de regering nieuwe maatregelen om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende pensioenfactuur. Om deze maatregelen te onderbouwen moeten beleidsmakers beschikken over gedetailleerde informatie over de loopbanen van recent en toekomstig gepensioneerden. Dit rapport, gerealiseerd door de KU Leuven en het Federaal Planbureau op vraag van Sigedis, presenteert actuele statistieken over de loopbanen van recent en toekomstig gepensioneerden die hebben gewerkt als werknemer.

10.25 - 11.10 u.

Situatie van de IGO na 20 jaar
Spreker: Koen Saeys, Verantwoordelijke voor de financiële en statistische studies, SFPD
Presentatie spreker
Respondent: Quentin Detienne, Professor socialezekerheidsrecht, Universiteit van Luik

In 2021 vierde de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) haar 20ste verjaardag. Een goede gelegenheid voor de Federale Pensioendienst, die de rechten en bestaansmiddelen onderzoekt en het bedrag van de uitkering bepaalt en uitbetaalt, om zich over bepaalde cijfers in verband met deze bijstandsregeling te buigen.

11.10 - 11.20 u.Pauze
11.20 - 12.05 u.

Aanvullend pensioen: kan de doelstelling van 3% van de bijdragen worden gehaald?
Spreker: Sofie Palmans, Business Project Projectleider tweede pijler pensioenen, Sigedis 
Presentatie spreker
Respondent: Pierre Devolder, Professor Actuariële wetenschappen en financiën, UC Louvain 
Presentatie respondent

In het kader van de herwaardering van de pensioenen presenteert Sigedis een gedetailleerde analyse van de toestand van de bijdragen voor de aanvullende pensioenen, de doelstelling van 3% van het bruto jaarloon en de inspanningen die nog moeten worden geleverd om deze doelstelling te behalen. 

12.05 - 12.50 u.

Aanvullend pensioen: hoeveel werk moet er nog worden verzet om tot een harmonisering van de arbeiders- en werknemersstatuten te komen?
Spreker: Joachim Van Wymeersch, Junior Data Scientist 2e pensioenpijler, Sigedis
Presentatie spreker
Respondent: Yves Stevens, Professor KU Leuven
Presentatie respondent

Vanaf 1 januari 2030 mogen de aanvullende pensioenen van de arbeiders en werknemers die zich in een vergelijkbare situatie bevinden niet meer verschillend worden behandeld. De wet van 15 mei 2014 brengt aanpassingen in deze zin aan in de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP). Op verzoek van de Nationale Arbeidsraad heeft Sigedis onderzocht hoe groot de nog bestaande kloof is en hoeveel werk er nog moet worden geleverd.

12.50 - 13.00 u.Besluit 
Afsluiting van het evenement door Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ.

Meer info

PensionStat.be is een initiatief van Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ. De website werd gelanceerd om vrije toegang te bieden tot betrouwbare en relevante statistieken en cijfers over de wettelijke en aanvullende pensioenen in België. Deze gegevens worden ter beschikking gesteld aan een breed publiek zodat beleidsmakers, onderzoekers, pensioenexperten en burgers om op de hoogte te blijven van de evoluties op het vlak van pensioenen.

Hebt u nog vragen over het evenement?
Aarzel dan niet om ons te contacteren op communicatie@sigedis.fgov.be