Publicaties

Dit rapport gaat na wat het belang is van de overlevings- en echtscheidingspensioenen in het wettelijk pensioeninkomen van vrouwen en mannen alsook in welke mate deze afgeleide pensioenrechten de pensioenkloof tussen vrouwen en mannen verkleinen. De resultaten uit dit rapport zijn een aanvulling op de cijfers over de pensioenkloof die zijn terug te vinden op 'Gender & Pensioen'. 


Net zoals in de vorige legislaturen, neemt de regering nieuwe maatregelen om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende pensioenfactuur. Om deze maatregelen te onderbouwen moeten beleidsmakers beschikken over gedetailleerde informatie over de loopbanen van recent en toekomstig gepensioneerden. Dit rapport, gerealiseerd door de KU Leuven en het Federaal Planbureau op vraag van Sigedis, presenteert actuele statistieken over de loopbanen van recent en toekomstig gepensioneerden die hebben gewerkt als werknemer.

Stock foto grafieken

In 2021 vierde de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) haar 20ste verjaardag. Een goede gelegenheid voor de Federale Pensioendienst, die de rechten en bestaansmiddelen onderzoekt en het bedrag van de uitkering bepaalt en uitbetaalt, om zich over bepaalde cijfers in verband met deze bijstandsregeling te buigen.

Stock foto grafieken

Vanaf 1 januari 2030 mogen de aanvullende pensioenen van de arbeiders en werknemers die zich in een vergelijkbare situatie bevinden niet meer verschillend worden behandeld. De wet van 15 mei 2014 brengt aanpassingen in deze zin aan in de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP).

Op verzoek van de Nationale Arbeidsraad heeft Sigedis onderzocht hoe groot de nog bestaande kloof is en hoeveel werk er nog moet worden geleverd. Deze studie geeft een stand van zaken voor de sectorpensioenplannen en maakt een inschatting van de kostprijs om arbeiders en bedienden te harmoniseren.

stock foto grafieken

Het regeerakkoord beoogt een verdere veralgemening van de tweede pensioenpijler. Elke werknemer moet aanvullend pensioen kunnen opbouwen met een bijdrage van minstens 3% van het brutoloon. De regering zal de sociale partners uitnodigen om te bekijken hoe deze doelstelling kan bereikt worden. Maar hoe ver zijn we verwijderd van dit streefdoel? Hoeveel werknemers bouwen al ‘voldoende’ aanvullend pensioen op en hoeveel vallen nog uit de boot?

Op vraag van de Minister van Pensioenen onderzocht Sigedis hoe het aanvullend pensioen van werknemers er voor staat. We namen alle mensen onder de loep die in 2019 in België woonden én (minstens één dag) effectief werkten als werknemer; dat zijn meer dan 3,7 miljoen werknemers.