Pensioenkloof wettelijk pensioen naar gemiddeld loon

De hoogte van een wettelijk rustpensioen wordt voor een groot deel bepaald door de hoogte van iemands loon. Zijn de man-vrouwverschillen in de hoogte van het wettelijk pensioen dan deels het gevolg van verschillen in het gemiddelde loon dat werd verdiend doorheen de loopbaan? 

Binnenkort kan u hier het antwoord op deze vraag ontdekken. 

 

Meer in detail - pensioenkloof wettelijk pensioen naar achtergrondkenmerken

Pensioenkloof wettelijk pensioen naar pensioenkenmerken:

Pensioenkloof wettelijk pensioen naar persoonskenmerken:

Pensioenkloof wettelijk pensioen naar loopbaankenmerken:
recent rustgepensioneerden met enkel een rustpensioen als werknemer