Nieuws

Vandaag lanceren Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ het kennisplatform PensionStat.be in aanwezigheid van minister van Pensioen, Karine Lalieux, en minister van Zelfstandigen, David Clarinval.

Via PensionStat.be krijgt elke geïnteresseerde toegang tot actuele informatie over pensioen in België. Concrete cijfers en statistieken worden helder gepresenteerd met eenvoudige visualisaties en objectieve duiding in toegankelijk taalgebruik.

Het pensioendebat wordt nog te vaak gevoerd op basis van schattingen, bevragingen, assumpties, enz. bij gebrek aan goede, betrouwbare en publiek beschikbare data. De drie initiatiefnemers zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om pensioendata ter beschikking te stellen van de samenleving in het algemeen. Steven Janssen, algemeen directeur van Sigedis: “We zien het als onze missie om met betrouwbare data bij te dragen tot een betere kennis van en een grondiger inzicht in de pensioenen in België en indirect dus ook tot een correct en objectief debat over pensioenen”.

Met PensionStat.be nemen de drie instellingen een sprong voorwaarts. Sarah Scaillet, administrateurgeneraal van de Federale Pensioendienst: “In plaats van reactief te blijven en enkel te antwoorden op vragen die gesteld worden door enkel die mensen die de weg kennen, willen we onze data pro-actief en op een bevattelijke en duidelijke manier ter beschikking stellen van de samenleving in het algemeen”. PensionStat.be biedt regelmatig geactualiseerde, statistische informatie over kernvraagstukken met betrekking tot pensioenen:

  • wie heeft er allemaal een wettelijk of aanvullend pensioen, in opbouw of in uitbetaling?
  • hoeveel pensioen hebben die mensen opgebouwd of krijgen ze uitbetaald (gemiddeld, per deciel, mediaan)?
  • hoe worden die pensioenen opgebouwd of uitbetaald?

Data op zich zijn nog geen informatie en al zeker geen inzicht. Anne Vanderstappen, administrateurgeneraal van het RSVZ: “Indien data verkeerd begrepen worden, leiden ze tot desinformatie. Daarom geven we ook toegankelijk geschreven contextinformatie, lichten we toe wat de data betekenen, en leggen we in alle transparantie ook de gebruikte methodologie uit”.

Het volledige persbericht kan u hier vinden.


Sigedis, FPD en RSVZ nodigen u graag uit voor een webinar naar aanleiding van de lancering van het platform PensionStat.be op dinsdag 2 maart 2021 om 15u.

Via dit online platform krijgen beleidsmakers, pensioendeskundigen en burgers toegang tot actuele statistieken over pensioencijfers!

Tijdens de webinar stellen we de nieuwe website voor, gevolgd door een panelgesprek waarin pensioendeskundigen, ondersteund door statistieken uit PensionStat.be, reflecteren over het belang van betrouwbare en kwaliteitsvolle pensioendata.

Inschrijven kan via het programma dat beschikbaar is op de website van Sigedis.

stock foto grafieken